FDO

Fysiotherapeutisch Diagnostisch Onderzoek (FDO)

Wij voeren in samenwerking met het Orthopedisch Centrum in het Albert Schweitzer Ziekenhuis een FDO voor knieproblematiek uit.
FDO staat voor een (uitgebreid) Fysiotherapeutisch Diagnostisch Onderzoek. Dit onderzoek wordt aangevraagd door uw orthopeed en houdt in dat er door middel van verschillende onderzoeken de functie van de knie inzichtelijk wordt gemaakt. 

Tijdens dit FDO worden er testen uitgevoerd om de kracht van het been te bepalen tussen de voor- en achterzijde (quadriceps en hamstring).
Ook bekijken we tijdens dit onderzoek of er een krachtsverschil is tussen het linker- en het rechterbeen. Daarnaast word er een test gedaan voor de beweeglijkheid van de knie, de kniestabiliteit en ook de aansturing van het been wordt bekeken.
Tot slot worden er in sommige gevallen gebruik gemaakt van sprongtesten.

De uitslagen van de testen worden verwerkt in een verslag en terug gekoppeld naar de orthopeed. Dit kan nuttig zijn om de situatie voor en na een operatie te kunnen vergelijken.
Maar ook om te bepalen of u op het juiste niveau bent in het revalidatieproces en of er een operatie plaats moet vinden.
Soms zijn er ook mogelijkheden om de klacht conservatief te behandelen.

Na afloop van het FDO bespreekt de fysiotherapeut de resultaten met u en maakt hij/ zij een verslag voor uw behandelend fysiotherapeut met eventuele aanbevelingen.