Oncologische Revalidatie

De medische behandelperiode na de diagnose kanker betekent vaak een zware  lichamelijk en ook geestelijke belasting. Alles is teveel. En dan ook nog gaan revalideren bij de fysiotherapeut. Echter na een paar weken trainen  merk je dat je weer energie krijgt...

Revalideren na diagnose kanker

Onze praktijk biedt de mogelijkheid voor (ex)kankerpatienten om onder deskundige begeleiding te werken aan herstel. Daartoe zijn er een aantal trainingsmogelijkheden ontwikkeld om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de specieke behoefte van de (ex) kankerpatient.

Individuele begeleiding

Het is mogelijk om individuele begeleiding te krijgen voor klachten die een direct gevolg zijn van de diagnose kanker en/of het te volgen of gevolgde medisch therapeutische traject. Deze klachten kunnen betrekking hebben op gevolgen van uw medisch therapeutische traject(chirurgie,bestraling, chemotherapie of medicamenteuze (na)behandeling) of zich uiten in mobiliteitsproblemen in een of meerdere gewrichten, beperkingen als gevolg van littekenvorming, klachten van vermoeidheid of conditieproblemen. Na een uitgebreide intake bespreekt onze fysiotherapeut met u de mogelijkheden en wordt er een behandelplan afgesproken of volgt een advies of overdracht naar andere hulpverleners (arts, gespecialiseerd verpleegkundige of collega fysiotherapeut). De begeleiding kan bestaan uit eenmalig contact ( voorlichting), kortdurend traject (voorlichting,uitleg over trainingsprincipes en ervaren wat training kan betekenen voor u, maar ook individueel fysiotherapeutisch handelen) of een langer durend traject, waarbij onze fysiotherapeut van begin tot einde de training/ begeleiding doet (een periode van 3-6 maanden). In overleg wordt dan het aantal maal dat u  per week komt trainen afgesproken. Dit kan op de Fysioooo locaties Dordwijk en Zwijndrecht.

Oncologische revalidatie volgens de landelijke richtlijn

Fysioooo is samen met het ASZ en revalidatiecentrum Rijndam een van de 6 pilotlocaties geweest in Nederland die als pionier de nieuwe richtlijn oncologische revalidatie op zijn wetenschappelijke waarde hebben getoetst. Deze richtlijn draagt zorg voor de optimale begeleiding in alle fasen na de diagnose kanker. Fysioooo werkt hierbij intensief samen met de oncologieverpleegkundigen en specialisten van het ASZ en de behandelteams van Rijndamrevalidatie. Dit traject van oncologische revalidatie is in plaats gekomen van het zeer succesvolle Herstel en Balans.

Zoals het gebruikelijk was bij herstel en Balans werkt Fysioooo ook nu intensief samen met de dienst medisch psychologie van het ASZ.

Voor meer informatie: IKNL

 

Ambitie

Onder de naam Ambitie introduceerde  Fysioooo in 2005 een nieuw concept van fysieke training voor (ex) kanker patiënten.
Het gaat hierbij om een laagdrempelig programma, waarbij de (ex)kanker patient op eigen niveau en snelheid kan gaan werken aan herstel.
Via de principes van de graded activity wordt de deelnemer geleerd al luisterend naar de lichaamssignalen een goede opbouw te volgen naar een beter en energierijk presteren.
Naar behoefte worden er voorlichtingsbijeenkomsten worden georganiseerd rond thema's als:

  •   lichamelijk gevolgen van kanker (vanuit fysiotherapeutische invalshoek)
  •   rol van spanning en de mogelijkheden van ontspanning
  •   (borst)kanker en beperkingen: mobiliteit/oedeemvorming/littekens
  •   Reconstructies (prothesen en plastische chirurgie)
  •   gewichtsveranderingen en voeding (vanuit de dietetiek)

Sommige van deze bijeenkomsten zijn ook toegankelijk voor anderen en zullen mogelijk samen georganiseerd worden met anderen dan onze fysiotherapeuten.

De fysieke module wordt altijd voorafgegaan door een intake, waarbij via een vragenlijst, anamnese, lichamelijk onderzoek en een aantal inspanningstesten nagegaan wordt of het programma wel aansluit bij de wensen/ideeën en fysieke mogelijkheden van de deelnemer.
Er volgt na de intake altijd een gericht advies van onze kant.

Palliatief

Fysioooo biedt voor kankerpatienten die zich in de palliatieve fase bevinden een op maat gesneden programma aan waarbij het streven is zo lang mogelijk een beweeg- en inspanningniveau te behouden. Via lichaams- en conditie gerichte oefeningen met veel rustmomenten wordt hieraan gewerkt.
Voorwaarde is dat alle medische gegevens bekend zijn bij onze  fysiotherapeuten om op een verantwoorde en veilige manier te kunnen werken.

Begeleiding longkanker

Fysioooo participeert in de op 5 juli 2016 geopende polikliniek voor longkankerpatienten. Haar taak is de patiënten voor te bereiden op een eventuele operatie of behandeltraject (chemotherapie/bestraling) en na de medische behandeling zorg te dragen voor een goed nazorgtraject. Meestal kan dat dicht in de buurt van de patiënt. Soms is het nodig gebruik te maken van de jarenlange ervaring van de expertise van onze fysiotherapeuten.Op dit moment ligt de coördinatie van dit traject bij Chris de Jongh.

 

Home based training

Deze nieuwe begeleidingsvorm is speciaal ontwikkeld voor patiënten die om een bepaalde reden niet instaat zijn met regelmaat naar de praktijk te komen. U moet hierbij denken aan patiënten die een chemokuur ondergaan, patiënten die te maken hebben met het genezen van een wond of patiënten die als gevolg van de diagnose en het medisch behandeltraject te zwak zijn om buitenshuis te gaan, maar ook patienten die te maken krijgen met een drukke dagtaak.

Er wordt in de thuis situatie een intake gehouden , waardoor de therapeut een afgestemd individueel programma afspreekt. Gedurende een periode van 3 maanden wordt via telefonisch contactmomenten nagegaan of het programma gevolgd wordt. Na 6 weken en na 3 maanden vindt er een evaluatie plaats en komt onze fysiotherapeut wederom aan huis. Het grote voordeel is dat er in de thuissituatie getraind kan worden, afgestemd op de individuele mogelijkheden en omstandigheden.

Over bovenstaande programma's kunt u contact opnemen via: 078-6541257 of info@fysioooo.nl

Chris de Jongh

 Micha van den Berge - Nieuwenhuijzen

Dana Roodnat

Nanette de Gooijer