Reuma revalidatie

De mededeling van de reumatoloog dat je reuma hebt komt hard aan. Er zijn echter steeds beter werkende medicijnen om de ontstekingen tegen te gaan en dankzij onze reumarevalidatie blijf je in goede conditie. Het lotgenotencontact betekent een stimulans om door te gaan, ook als de reuma weer eens opspeelt.


De praktijk kent een uitgebreid reumarevalidatieconcept

Dit programma is in samenspraak met het multidisciplinaire team (reumatologen,reumaconsulenten) van het ASZ tot stand gebracht. Er zijn verschillende trajecten die men kan volgen. Alle onderdelen worden voorafgegaan door een individuele intake door een van onze gespecialiseerde reuma-fysiotherapeuten. In overleg met de patiënt wordt bepaald welk programma het meest geschikt is. Er kan gekozen worden voor kort durende begeleiding of voor langere perioden van fysiotherapie. Er kan gekozen worden voor een individueel traject waarbij aan een lokaal probleem(bv. een gewricht) gewerkt wordt of een individueel trainingstraject voor verbetering van de belastbaarheid. Er kan ook in groepen gewerkt worden.

Sinds 2001 is er een specifiek programma ontwikkeld voor reumapatienten. Dit programma kenmerkt zich door een actieve aanpak van de aanwezige mogelijkheden van de deelnemer. Er word op verschillende aspecten van het bewegend functioneren getraind. Er wordt gewerkt aan de conditiesystemen,aan de spierkracht,de stabiliteit en het evenwicht. Er wordt gewerkt aan verbetering van de beweeglijkheid van de gewrichten.


Er wordt 2 maal per week getraind gedurende 60 minuten per keer. Na 3 en/of 6 maanden wordt er een eindevaluatie gedaan, waarna de mogelijkheid bestaat in een vervolg programma 1 maal per week door te gaan. Deze manier van werken wordt als zeer waardevol ervaren door de deelnemers en kent een meerwaarde door de positieve lotgenoten contacten. De reumarevalidatie in groepen vindt plaats op locatie Dordwijk. Op locatie Zwijndrecht bestaat de mogelijkheid een individueel programma te volgen.


Fibromyalgie

Fysioooo maakt deel uit van een multidisciplinair samenwerkingsverband met daarin de revalidatiearts, de psychiater, de arbeidsdeskundige, de reumatoloog en de reumaverpleegkundige/consulente. Dit samenwerkingsverband heeft een zorgpad samengesteld, waarbij de patient afhankelijk van zijn klachten de beste begeleiding kan ontvangen. 


Ondersteuningspagina Reumarevalidatie