COVID-19

SARS-CoV-2, COVID-19 of simpelweg coronavirus.

Als u het coronavirus heeft doorgemaakt, kunt u hier (langdurige) klachten en beperkingen aan over houden. Gelukkig kan fysiotherapie u helpen bij uw herstel, door u te leren om te gaan met uw veranderde belastbaarheid en het doseren van uw belasting. U leert onder begeleiding uw lichaam opnieuw kennen en uw ademhaling te controleren en te reguleren. Verder is er aandacht voor het verbeteren van uw conditie en het weer kunnen uitvoeren van activiteiten die door uw klachten beperkt of onuitvoerbaar zijn geworden.


De vergoeding voor fysiotherapie vindt bij revalidatie van Covid-19 plaats vanuit het basispakket van de zorgverzekering. Hiermee heeft u recht op 50 fysiotherapiebehandelingen (de eerste zes maanden). U heeft hiervoor een verwijzing van de huisarts of specialist nodig!

Onze therapeuten hebben scholing gehad m.b.t. Covid-19 en ervaring met hart- en longrevalidatie. Daarnaast hebben wij nauw contact met de longartsen van het ASZ en al verschillende revalidanten van Covid-19 mogen begeleiden. Wij hopen ook u te kunnen helpen met uw herstel bij Fysioooo. Tijdens de revalidatie kan er lotgenotencontact ontstaan, waarbij u wellicht geholpen wordt in herkenning van klachten bij anderen.

U kunt de verwijzing meenemen of uw (huis)arts vragen deze in te sturen via ZorgDomein.


In onze praktijk begeleiden wij zowel Covid-19 revalidanten na ziekenhuisopname of na ziektebed in thuissituatie. In veel gevallen komen verminderde longfunctie, fysieke, mentaal/cognitieve en psychosociale/participatieproblemen als klachten naar voren. Tijdens het intakegesprek wordt het beloop van uw ziekteproces en huidige klachten in kaart gebracht. Vervolgens zullen er testen en/of vragenlijsten worden afgenomen om een volledig beeld van uw situatie te schetsen. Tot slot zal er samen met u een behandelplan worden opgesteld om aan uw herstel en opgestelde doelen te gaan werken. Hierna wordt van start gegaan met uw revalidatie.