Oedeemtherapie

Het vasthouden van vocht kan adequaat behandeld worden door onze oedeemfysiotherapeuten. Door een combinatie van massages, compressie, zwachtelen, tapen en oefentherapie wordt een optimaal resultaat behaald. De intensieve voorlichting zorgt er tevens voor dat de patiënt via zelfmanagement grote invloed uit oefent op de te bereiken resultaten.

Klachten die te maken hebben met het vasthouden van vocht in weefselstructuren, de zgn. oedemen,kunnen goed behandeld worden door oedeemtherapie.

Oedeemklachten kunnen een invaliderende uitwerking hebben indien er niet tijdig wordt gestart met therapie. In samenwerking met de mamma-verpleegkundigen, de oncologieverpleegkundigen en de verpleegkundig specialisten oncologie van het Albert Schweitzerziekenhuis is er een protocol ontwikkeld om oedeem gerelateerde klachten in een zeer vroeg stadium te signaleren en adequaat te begeleiden. Belangrijk daarbij is de (subjectieve) waarneming van de patient (zwaar en/of moe gevoel in de arm, veranderingen in beweeglijkheid, de arm zit niet-lekker-in-zijn-vel) en een objectieve meting van de arm, de zgn. 0-meting of omvangsmeting. Veranderingen in omvang kunnen reden zijn om de patiënt regelmatiger te controleren of te starten met de oedeembehandeling.

Behandelbare klachten

Manuele Lymfdrainage is niet alleen bij oedeem (lymfoedeem, lipoedeem, veneus oedeem) toepasbaar,maar  ook bij de onderstaande klachten kan Manuele Lymfdrainage van positieve invloed zijn:

 • Verstuikingen
 • Hematomen (bloeduitstortingen)
 • Spierpijnen en spierletsels
 • Dystrofieën
 • Reuma/arthrose
 • Klachten als gevolg van stress (slapeloosheid, concentratieverlies, constipatie, diarree, hoofdpijn)
 • Huidproblemen (littekens)
 • Bloedcirculatiestoornissen

Er wordt gebruik gemaakt van

 • Lymftaping, d.m.v. kinesiotape wordt de lymfestroom in het lichaam gestimuleerd
 • speciale massagetechnieken ( de zgn. manuele lumfedrainage)
 • ambulante compressietechnieken (zwachtelen, therapeutische kousejn of circAidcompressie)
 • pneumatische compressie
 • Oefentherapie gericht op (zelf)drainage, d.m.v. specifieke oefeningen die thuis uitvoerbaar zijn
 • oefentherapie gericht op spierkracht en uithoudingsvermogen, bv. in onze groepen voor oncologische revalidatie
 • Informeren/adviseren en aanmeten met betrekking tot therapeutisch elastische kous (TEK)
 • voorlichting over bewegings-, houdingsgedrag, levensstijl en verzorging

De bovengeschetste behandelmogelijkheden geven in samenhang met elkaar een optimaal resultaat. De door ons gekozen benadering past derhalve in de landelijke "CBO richtlijn oedeem".Deze richtlijn is het resultaat van intensieve samenwerking tussen specialistenorganisaties, fysiotherapeuten en andere para-medici. 

Chris de Jongh

Dana Roodnat

Micha van den Berge -  Nieuwenhuijzen