Oedeemtherapie

Het vasthouden van vocht kan adequaat behandeld worden door onze oedeemfysiotherapeuten. Door een combinatie van massages, compressie, zwachtelen, tapen en oefentherapie wordt een optimaal resultaat behaald. De intensieve voorlichting zorgt er tevens voor dat de patiënt via zelfmanagement grote invloed uit oefent op de te bereiken resultaten.

Klachten die te maken hebben met het vasthouden van vocht in weefselstructuren, de zgn. oedemen,kunnen goed behandeld worden door oedeemtherapie.

Oedeemklachten kunnen een invaliderende uitwerking hebben indien er niet tijdig wordt gestart met therapie. In samenwerking met de mamma-verpleegkundigen, de oncologieverpleegkundigen en de verpleegkundig specialisten oncologie van het Albert Schweitzerziekenhuis is er een protocol ontwikkeld om oedeem gerelateerde klachten in een zeer vroeg stadium te signaleren en adequaat te begeleiden. Belangrijk daarbij is de (subjectieve) waarneming van de patient (zwaar en/of moe gevoel in de arm, veranderingen in beweeglijkheid, de arm zit niet-lekker-in-zijn-vel) en een objectieve meting van de arm, de zgn. 0-meting of omvangsmeting. Veranderingen in omvang kunnen reden zijn om de patiënt regelmatiger te controleren of te starten met de oedeembehandeling.

Bij de oedeembehandeling maken we gebruik van speciale massagetechnieken( de zgn. manuele lymfedrainage), ambulante compressietechnieken(zwachtelen, therapeutische kousen of CircAidcompressie), pneumatische compressie, lymfetaping, oefentherapie en voorlichting over leefgewoonte en verzorging.

De behandeling bestaat uit een uitgebreide intake waarbij, behalve het aangedane lichaamsgebied ook een algeheel fysiotherapeutisch onderzoek plaatsvindt. Zoals reeds aangegeven dient oefentherapie een vast onderdeel te zijn van de behandeling. Er wordt dan gewerkt aan de lokale mobiliteit , maar ook aandacht besteed aan conditionele aspecten.

De bovengeschetste behandelmogelijkheden geven in samenhang met elkaar een optimaal resultaat. De door ons gekozen benadering past derhalve in de landelijke "CBO richtlijn oedeem".Deze richtlijn is het resultaat van intensieve samenwerking tussen specialistenorganisaties, fysiotherapeuten en andere para-medici.

Oedeemtherapie wordt verzorgd op de locaties Dordwijk en Zwijndrecht.

De praktijk heeft in deze behandelingvorm 4 fysiotherapeuten met een registratie oedeemfysiotherapie. Danielle Bontekoe en Chris de Jongh zijn ook bevoegd therapeutisch elastische kousen aan te meten. Voor verdere informatie neemt u contact op: 078-6541257 of email: info@fysioooo.nl

 

Chris de Jongh

Danielle Bontekoe-Versluis

Dana Roodnat