Longrevalidatie

Beweegprogramma Longrevalidatie

COPD of een andere chronische longziekte kan uw dagelijks leven drastisch beïnvloeden. Iets wat eerst vanzelfsprekend was kost steeds meer moeite. Longrevalidatie is een manier om, samen met lotgenoten, uw dagelijks leven weer op te pakken en voort te zetten binnen uw grenzen. U leert naar uw te lichaam luisteren en het vertrouwen weer terug te krijgen. Het longrevalidatie programma is erop gericht om beperkingen als gevolg van COPD of een andere longziekte zoveel mogelijk te verminderen en het behalen van een zo optimaal mogelijke conditie, leefstijl en kwaliteit van leven. Na de longrevalidatie bent u zelfstandig in staat om uw gezondheid op peil te houden. 


Revalidatie en training

Voordat een revalidatie traject begint, bekijken we samen wat uw situatie is en welke doelen u wilt halen met de behandeling. Dit kan zijn: 

 • Verbeteren van de conditie
 • Leren omgaan met wat wel en niet kan
 • Het verbeteren van de ademhaling en leren onstpannen
 • Weer (voor een deel) aan het werk of aan de slag met andere dagbesteding
 • Verminderen van risicofactoren zoals stress en/of roken
 • Herwinnen van zelfvertrouwen
 • Het behouden van een gezonde leefstijl na de revalidatie

Revalidatie traject

Het revalidatietraject bestaat uit verschillende onderdelen. Allereerst komt u bij de longarts. Op de longpoli zal een longfunctietest bij u afgenomen worden. De longarts stuurt de gegevens en uitslagen door naar de fysiotherapeut. Deze zal op afspraak een intakegesprek met u hebben. Tijdens dit gesprek zullen uw klachten, medicijngebruik, uw thuissituatie en het volledige revalidatieprogramma worden doorgenomen. Dit alles zorgt ervoor dat er een zo goed mogelijk beeld over uw mogelijkheden en beperkingen in het dagelijks leven wordt gevormd. De fysiotherapeut zal daarnaast ook een aantal testen afnemen om inzicht te krijgen in de mate van belastbaarheid. Deze testen meten uw lichamelijke conditie, kracht en uithoudingsvermogen. Hierbij wordt gekeken naar de hartslag, zuurstofopname in het bloed en de mate waarin u last krijgt van kortademigheid. Aan de hand van het gesprek en de uitslag van de testen stelt de fysiotherapeut een trainingsprogramma voor u op.

Vervolgens begint het longrevalidatie programmaDe longrevalidatie bestaat uit twee onderdelen; de inspanningstraining en de voorlichtingsbijeenkomsten.

Inspanningstraining                                                                                        De longrevalidatie bestaat uit groepen van maximaal 8 personen onder begeleiding van 2 fysiotherapeuten. Tijdens de inspanningstraining heeft iedere deelnemer zijn eigen oefenprogramma. Alle oefeningen worden op eigen tempo uitgevoerd. De oefeningen zijn gericht op het verbeteren van de conditie en spierkracht. Daarnaast besteden we aandacht aan ademhalingstechnieken, houding, ontspanning en activiteiten uit het dagelijks leven. U komt 2 keer per week 1 uur trainen op vaste tijden gedurende 3 maanden. 

Voorlichtingsbijeenkomsten                                                                              Gedurende de gehele revalidatie zal er 3 keer een voorlichtingsbijeenkomst zijn in plaats van een inspanningstraining. Voorlichting over uw ziekte en alle bijkomende zaken zoals het verbeteren van inzicht kan er voor zorgen dat u beter met uw ziekte kan omgaan. De diëtiste, psycholoog, longverpleegkundige en fysiotherapeut zal hier wat over vertellen. 


Multidisciplinaire benadering

U wordt behandeld door een team van hulpverleners die nauw met elkaar samenwerken. Iedere hulpverlener heeft zijn eigen aandachtsgebied. Afhankelijk van uw situatie zijn de volgende hulpverleners bij uw revalidatie betrokken:

 • Longarts
 • Fysiotherapeut
 • Longverpleegkundige
 • Diëtiste
 • Psycholoog

COPD onderhoudstraining

Binnen de praktijk bestaat er ook de mogelijkheid om te trainen in onze COPD onderhoudsgroepen. Dit houdt in dat patiënten met ernstige COPD klachten (zoals zuurstofafhankelijkheid, wachtend op een longtransplantatie etc.) langdurig onder begeleiding van onze fysiotherapeuten kunnen blijven trainen. Hoe lang deze training mogelijk is wordt jaarlijks beoordeeld en geëvalueerd aan de hand van een aantal testen en vragenlijsten om inzicht te krijgen in de mate van belastbaarheid. In de trainingen besteden we aandacht aan dezelfde doelstellingen als bovenstaand beschreven. De trainingen zullen 2 keer per week 1 uur plaatsvinden. 


 

Ondersteuningspagina bij Longrevalidatie