Oncologische Revalidatie

Volgt u normaal gesproken bij ons een beweegprogramma? Dat is op dit moment helaas niet mogelijk bij ons in de praktijk in verband met het Corona virus. Gelukkig kunt u thuis nog genoeg doen om uw conditie en kracht op peil te houden. Om u daarin te ondersteunen hebben we een aantal instructiefilmpjes gemaakt waarmee u thuis kunt werken aan uw conditie, kracht en balans. Heeft u hier vragen over? Bel ons! 078-6541257


Revalideren tijdens of na de diagnose kanker

Het is mogelijk om individuele (of in kleine groepen) begeleiding te krijgen voor klachten die een direct gevolg zijn van de diagnose kanker. Ook voor klachten als gevolg van de daarop gevolgde (of nog te volgen) medische behandeling. Deze klachten kunnen zich uiten in bijvoorbeeld vermindering van conditie en kracht. Ook voor beperkingen als gevolg van littekenvorming, klachten van vermoeidheid of mobiliteitsproblemen kunt u bij ons terecht. Onze praktijk biedt de mogelijkheid, voor mensen met kanker of na kanker, om onder deskundige begeleiding te werken aan herstel.


Individuele of groepsbegeleiding

Na een uitgebreide intake bespreken wij met u de mogelijkheden en wordt er een behandelplan opgesteld of volgt er eventueel een overdracht naar andere hulpverleners (arts, gespecialiseerd verpleegkundige en/of collega fysiotherapeut).
De begeleiding kan bestaan uit:

  • Een eenmalig contact zoals een voorlichting
  • Een kortdurend traject bestaande uit een voorlichting, uitleg over de trainingsprincipes, ervaren wat training kan betekenen voor u, maar eventueel ook fysiotherapeutisch handelen
  • Een langdurig traject waarbij we u tijdens en na de behandeling zullen begeleiden

Afhankelijk van uw doelen wordt met u afgesproken welk traject het beste bij u past.
Dit is mogelijk op de Fysioooo locaties Dordwijk en Zwijndrecht.


Palliatief

Fysioooo biedt ook een op maat gesneden programma tijdens de palliatieve fase. Hierbij streven we naar een situatie om zo lang mogelijk een beweeg- en inspanningsniveau te behouden. Dit met als doel uw zelfstandigheid zo lang mogelijk te behouden maar ook met oog voor de kwaliteit van leven.
Via functionele oefeningen kan worden gewerkt aan conditie en kracht. Daarnaast zal er ook aandacht zijn voor ademhalings- en ontspanningsoefeningen. 
Voorwaarde is dat alle medische gegevens bekend zijn bij onze fysiotherapeuten om op een verantwoorde en veilige manier te kunnen werken.


Begeleiding longkanker

Fysioooo participeert in de polikliniek voor longkankerpatienten: Het Centrum voor Longkanker van het Albert Schweitzer Ziekenhuis. Haar taak is de patiënten voor te bereiden op een eventuele operatie of behandeltraject (chemotherapie/bestraling) en daarna zorg te dragen voor een goed nazorgtraject.


Over bovenstaande programma's kunt u contact opnemen via: 078-6541257 of mail naar info@fysioooo.nl


Ondersteuningspagina bij Oncologische Revalidatie