Fysiotherapie

Onze fysiotherapeuten adviseren, begeleiden en behandelen bij stoornissen in houding en/of bewegen. Dat kan zijn bij blessures van spieren, pezen, banden en gewrichten. Ook gevolgen van functiestoornissen aan het zenuwstelsel, bloedvaten, longen, hart en huid worden behandeld.


Klachten waarmee patiënten bij onze fysiotherapeuten komen, zijn zeer uiteenlopend. Zo kunnen klachten als pijn, krachtsvermindering, ademhalingsproblemen, zwelling/oedeemvorming en beperkingen in het bewegen centraal staan. Ook kunnen de aandoeningen bijvoorbeeld zijn ontstaan tijdens het sporten, het uitoefenen van werkzaamheden, door veroudering of door een ongeval.

Fysiotherapie is een paramedisch beroep dat zich bezig houdt met behandeling aan het lichaam. Vroeger ging dit op voorschrift van een arts, maar sinds  2006 kunt u ook zonder tussenkomst van uw arts bij ons terecht; de directe toegankelijkheid fysiotherapie (DTF). De DTF bestaat uit een screening van de hulpvraag om te beoordelen of fysiotherapie de juist aanpak is. In sommige situaties zullen wij u adviseren toch eerst contact op te nemen met een arts. In de meeste gevallen zal na een fysiotherapeutisch onderzoek een behandeling starten. Een behandeling kan ook een begeleidend of coachend karakter hebben. Daarbij begeleidt de fysiotherapeut de patiënt in een bepaald revalidatieproces of geeft daarin adviezen.

Na een screening (bij DTF) vindt een anamnese plaats, waarbij alle klachten, beloop en oorzaak in kaart worden gebracht. Vervolgens kan door deze informatie een gericht lichamelijk onderzoek plaatsvinden. Hierna zal de fysiotherapeut de uitkomsten met u bespreken en samen met u een behandelplan opstellen. Dit behandelplan zal voortkomen uit uw hulpvraag, de onderzoeksresultaten, de ervaring van de therapeut, beschikbare wetenschappelijke kennis en uw persoonlijke voorkeuren.

De behandeling kan met verschillende verrichtingen invulling krijgen. Zo zal er onder andere educatie worden geven door u te informeren en te adviseren, kan massage worden ingezet voor pijnvermindering, spierontspanning en verbetering van de doorbloeding, kan oefentherapie worden ingezet voor het versterken van spieren, beweeglijk maken van gewrichten en verbetering van de algemene conditie. Een onderdeel van oefentherapie is ook houdingstherapie, ademhalingsoefeningen en ontspanningsoefeningen. Ook kunnen verschillende taping of drainage technieken worden toepast, of kan er dry-needling worden geprobeerd. Vraag tijdens uw behandeling naar de verschillende mogelijkheden!


Binnen de fysiotherapie zijn verschillende specialisaties aanwezig.
In onze praktijk vind u de volgende aandachtsgebieden:


Fysiotherapie kan toegepast worden bij verschillende klachten. Een belangrijke groep vormen de klachten van het bewegingsapparaat, zoals rug- en nekpijn en problemen met de gewrichten. De pijn kan variëren van mensen die vrijwel invalide zijn tot topsporters die door een blessure niet optimaal kunnen presteren. Daarnaast speelt fysiotherapie een belangrijke rol bij de revalidatie na ongelukken of ziekte. Bij het kopje specialisaties kunt u meer lezen over de verschillende indicaties.

Om de kwaliteit van ons handelen te garanderen zijn onze fysiotherapeuten geregistreerd in het kwaliteitsregister van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Voor meer informatie over het KNGF kunt u kijken op de KNGF-website. Dit garandeert dat onze fysiotherapeuten voldoen aan hoge eisen en daarvoor de bij- en nascholingen volgen. Dit geldt ook voor de verbijzonderingen/specialisaties. Ook daarvoor dient de fysiotherapeut aan strenge eisen te voldoen. Onder de rubriek team vindt de kwalificaties waaraan onze fysiotherapeuten voldoen.