Fysiotherapie

Klachten waarmee patiënten bij onze fysiotherapeuten komen, zijn zeer uiteenlopend:

  • pijn
  • krachtsvermindering
  • ademhalingsproblemen
  • zwelling en beperkingen in het bewegen.
  • de aandoeningen kunnen bijvoorbeeld zijn ontstaan tijdens het sporten, het uitoefenen van werkzaamheden, door veroudering of door een ongeval.


Onze fysiotherapeuten adviseren, begeleiden en behandelen bij stoornissen in houding en/of bewegen. Dat kan zijn bij blessures van spieren, pezen, banden en gewrichten. Ook gevolgen van functiestoornissen aan het zenuwstelsel, bloedvaten, longen, hart en huid kunnen worden behandeld.

Fysiotherapie is een behandeling aan het lichaam op voorschrift van een arts. Dat kan de huisarts zijn of een specialist. Sinds 1 januari 2006 kunt u ook zonder tussenkomst van uw arts terecht bij ons; de directe toegankelijkheid fysiotherapie (DTF). De DTF bestaat uit een screening van de zorgvraag: is hierbij wel of niet een fysiotherapeutische aanpak nodig. In voorkomende situatie zullen wij u adviseren toch eerst contact op te nemen met een arts. In de andere gevallen zal na een fysiotherapeutisch onderzoek een behandeling starten. Een behandeling kan ook een begeleidend karakter hebben. Daarbij begeleidt de fysiotherapeut de patiënt in een bepaald revalidatieproces of geeft daarin adviezen.

De behandeling kan verschillende vormen omvatten. Een van de bekendste is: massage. Hierbij wordt door verschillende handgrepen een therapeutisch doel bereikt. Dat doel kan zijn: pijnvermindering, spierontspanning en verbetering van de doorbloeding.

Daarnaast bestaat fysiotherapie uit oefentherapie of bewegingstherapie. Vroeger bekend onder heilgymnastiek. Ook met oefentherapie zijn verschillende doelen te bereiken, zoals: versterken van spieren, beweeglijk maken van gewrichten en verbetering van de algemene conditie. Een onderdeel van oefentherapie is ook houdingstherapie, ademhalingsoefeningen en ontspanningsoefeningen.

Specialisaties binnen de fysiotherapie zijn manuele therapie, sportfysiotherapie, psycho-somatische fysiotherapie,kinderfysiotherapie,begeleiding van de oudere mens (geriatrische fysiotherapie), bekkenbodemtherapie en oedeemtherapie.
Binnen de bovenstaande behandelingen kunnen de fysiotherapeuten ook gebruik maken van apparatuur. De meest bekende zijn de warmte behandelingen met paraffine en modderpakkingen, ultra korte golf (ukg) en infrarood lampen. Verder bestaat de apparatuur uit ultra geluid en stroomapparaten. Voor de oefentherapie staat een scala aan hulpmiddelen ter beschikking. In onze praktijken tot en met een volledige lijn van trainingsapparatuur.

Fysiotherapie kan toegepast worden bij verschillende klachten. Een belangrijke groep vormen de klachten van het bewegingsapparaat, zoals rug- en nekpijn en problemen met de gewrichten. De pijn kan variëren van mensen die vrijwel invalide zijn tot topsporters die door een blessure niet optimaal kunnen presteren. Daarnaast speelt fysiotherapie een belangrijke rol bij de revalidatie na ongelukken of ziekte. Bij het kopje specialisaties kunt u meer lezen over de verschillende indicaties.

Om de kwaliteit van ons handelen te garanderen zijn onze fysiotherapeuten geregistreerd in het kwaliteitsregister van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie. Dit garandeert dat onze fysiotherapeuten voldoen aan hoge eisen en daarvoor de bij- en nascholingen volgen. Dit geldt ook voor de verbijzonderingen/specialisaties. Ook daarvoor dient de fysiotherapeut aan strenge eisen te voldoen. Onder de rubriek team vindt de kwalificaties waaraan onze fysiotherapeuten voldoen.

Hoe zijn fysiotherapeuten georganiseerd?

Het KNGF(Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie) is de beroepsorganisatie van ongeveer 20.000 fysiotherapeuten.Meer informatie vindt u op de website van het KNGF:    www.kngf.nl