Hartrevalidatie

Beweegprogramma Hartrevalidatie

Hartrevalidatie is een revalidatieprogramma voor mensen na een cardiaal incident, onder begeleiding van hartrevalidatie geschoolde fysiotherapeuten van Fysioooo. Tijdens de revalidatie wordt gewerkt aan de gestelde fysieke, psychische en sociale doelen, om de revalidant weer zo optimaal mogelijk te kunnen laten functioneren en participeren. Fysioooo is actief met het beweegprogramma van de Hartrevalidatie op de locaties Dordwijk en Zwijndrecht.


Multidisciplinaire benadering

Het beweegprogramma, volgens de richtlijn hartrevalidatie, wordt uitgevoerd door fysiotherapeuten van Fysioooo in opdracht van het Albert Schweitzer ziekenhuis (ASz). De afstemming van het programma vindt plaats met het multidisciplinaire team Hartrevalidatie in het ASz. Dit multidisciplinaire team bestaat uit een cardioloog, coördinator Hartrevalidatie, onze fysiotherapeuten, psycholoog, maatschappelijk werker en een diëtiste. De doelen voor de Hartrevalidatie worden door de coördinator Hartrevalidatie per patiënt vastgesteld en worden geïmplementeerd en geëvalueerd in het beweegprogramma.


Revalidatie en training

Het beweegprogramma is een gestructureerd proces van lichamelijke activiteit met als doel het verbeteren van de vastgestelde doelen van de patiënt. Beweegactiviteiten die dagelijkse activiteiten verbeteren of optimaliseren staan centraal. Er wordt vooral getraind op het verbeteren en optimaliseren van het aerobe uithoudingsvermogen en krachtuithoudingsvermogen door fiets- en loopprogramma’s uit te voeren en daarnaast krachttraining voor armen en benen aan te bieden. Daarnaast is een vast onderdeel van het programma het kennismaken met ontspanning door ademhalingsoefeningen en ontspanningsoefeningen door te nemen. De training biedt handreikingen om na de revalidatie zelfstandig verder te gaan met het behaalde resultaat.