Directe toegankelijkheid fysiotherapie

Sinds 2006 is het mogelijk om zonder tussenkomst van een arts/specialist een afspraak te maken bij onze fysiotherapeuten. zij kunnen samen met u nagaan of uw gezondheidsklachten direct begeleidt kunnen worden bij de fysiotherapeut. Via een uitgebreide intake gevolgd door een fysiotherapeutisch onderzoek wordt nagegaan of uw klachten binnen het domein van de fysiotherapie vallen. Is dat het geval dan zal onze fysiotherapeut met u een behandelplan opstellen waarin helder wordt aangegeven wat de doelen zijn en wat de kosten zijn. Vaak valt deze begeleiding onder uw verzekering. 

Blijkt dat uw zorgvraag toch de beoordeling door een arts verdiend dan zal de fysiotherapeut u adviseren contact op te nemen met een arts. Hij zal tevens vragen of u accoord gaat met het doorsturen van de fysiotherapeutische bevindingen aan uw arts.