Fysiotherapeutisch Diagnostisch Onderzoek (FDO)

Wij voeren in samenwerking met het Orthopedisch centrum in het Albert Schweizer ziekenhuis een FDO voor knieproblematiek uit, dit staat voor een (uitgebreid) Fysiotherapeutisch Diagnostisch Onderzoek. Dit onderzoek wordt aangevraagd door uw orthopeed en houdt in dat er door middel van verschillende onderzoeken de functie van de knie inzichtelijk wordt gemaakt.

Tijdens dit FDO worden er testen uitgevoerd om de kracht van het been te bepalen tussen de voor- en achterzijde (quadriceps en hamstrings) en te kijken of er een krachtsverschil is tussen het linker- en het rechterbeen. Daarnaast word er een test gedaan voor de beweeglijkheid van de knie, de kniestabiliteit, aansturing van het been en tot slot worden er in sommige gevallen gebruik gemaakt van sprongtesten.

De uitslagen van de testen worden verwerkt in een verslag en terug gecommuniceerd naar de orthopeed. Dit kan nuttig zijn om de situatie voor en na een operatie te kunnen vergelijken, te bepalen of u op het juiste niveau bent in het revalidatieproces maar ook om te bepalen of er een operatie plaats moet vinden of dat er nog mogelijkheden zijn om de klacht conservatief te behandelen.

Na afloop van het FDO bespreekt de fysiotherapeut de resultaten met u en maakt hij/ zij een verslag voor uw behandelend fysiotherapeut met eventuele aanbevelingen.