Chris de Jongh

Chris de Jongh

Chris de Jongh(1955) heeft zijn opleiding genoten aan Academie voor Fysiotherapie West-Brabant(1983). Zijn afstudeerscriptie had als titel: de Gaymanse techniek; rol van de ademhaling bij mobiliseren. Chris is sinds 1983 werkzaam in onze praktijk. Vanaf 1985  als lid van de maatschap. Hij heeft een jarenlange klinische ervaring opgebouwd binnen de neurologie, de psychiatrie en de oncologie(1983-2000). Hij heeft deze kennis poliklinisch verder ontwikkeld in de begeleiding van neurologische ziektebeelden. Chris heeft een afgeronde opleiding neurotraining en neurorevalidatie bij het ITON te Haarlem. Hij begeleidt individueel en in groepsverband (oncologische revalidatie) kankerpatienten. Als oedeem fysiotherapeut is hij in de praktijk mede verantwoordelijk voor de oedeemtherapie en het aanmeten van  therapeutisch elastische kousen(TEK). Hij is lid van het  reumarevalidatieteam. Met een afgeronde opleiding Haptonomie is hij mede verantwoordelijk in de praktijk als het gaat om spanning-, hyperventilatie en stress- management.In samenwerking met de deeltijd van de PAAZ verzorgt hij het fysieke deel van de SOLKcursus(somatisch onvoldoende lichamelijk te verklaren klachten)

Aandachtgebieden: oedeem, oncologie, neurologie en psychiatrie.

Hij heeft ruime bestuurlijke ervaring in lokale en landelijke organisaties, oa als kaderlid van het KNGF en als voorzitter van de ethiekcommissie van het KNGF (2004-2015).Voor de beroepsvereniging treedt hij op als getuigedeskundige bij strafrechtelijk onderzoek via de deskundige makelaarsdienst van de KLPD en het OM.

Hij is lid van de commissie van beroep inzake registratie en herregistratie in het kwaliteisregister van de fysiotherapie.

Binnen het ASZ heeft hij zitting in de oncologie commissie.

Chris is als docent verbonden geweest aan de postHBO opleiding oncologie en oedeemtherapie(2000-2016) Verder verzorgt hij regelmatig voordrachten voor patientenverenigingen en workshops in het kader van oncologie, reumatologie, stomazorg en lichaamsorientatie.

in mei 2018 heeft hij een posterpresentatie gehouden op het wereld forum voor gezondheid en veiligheid

Sinds 2010 is hij als redacteur verbonden aan het tijdschrift voor psychosociale oncologie (PSO).

lidmaatschappen: KNGF, NVFL, NVHP/NVR, NVPO, NvO, NLnet

Terug naar overzicht